Akcentuacja

Akcentuacja – w terminologii językoznawczej: 1) właściwy danemu językowi system akcentowy. Także 2): graficzne oznaczanie akcentów w tekście. Pojęcie spotyka się także 3) w sztukach pięknych, np. na oznaczenie podkreślenia koloru w malarstwie. 4) W muzyce – w odniesieniu do akcentu muzycznego, czyli wyraźniejszego wykonywania dźwięków lub współbrzmień (akcentuacja muzyczna)


Rzadszym (w językoznawstwie) synonimem jest akcentacja – słowo to ma sens raczej ogólny niż terminologiczny, oznaczać może każdy rodzaj czy sposób podkreślenia jakiegoś elementu językowego.

Akcentuacja w językoznawstwie

W językoznawstwie (znaczenie 1.) pojęcie to obejmuje cały właściwy danemu językowi system akcentowy, określany też jako system akcentuacyjny danego języka. Odnosi się jednak przede wszystkim do akcentu wyrazowego, tj. wzmocnienia za pomocą środków fonetycznych (do których należą wzmocnienie siły głosu, iloczas i intonacja) określonych sylab w wyrazie. Termin stosowany jest szczególnie często w badaniach nad rozwojem akcentu (akcentuacja historyczna i opisowa) oraz w dialektologii i badaniu zapożyczeń językowych Prócz słowa akcentacja, swobodnym synonimem może być także po prostu akcentowanie.

Bliskim odpowiednikiem jest, raczej swobodnie definiowany, termin “akcent językowy“, który jednak nie odnosi się jedynie do akcentu wyrazowego, ale do akcentu wszystkich rodzajów wypowiedzeń.

Uwagi językowe

Etymologia: z języka łacińskiego (łacina średniowieczna) – accentuatio, “podkreślenie”.

Słowa pochodne: “akcentuacyjny”, “akcentuacyjnie”.

W innych językach: niemieckie AkzentuationAkzentuierung; angielskie accentuation, ale lepiej opisowo – stress patterns.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia muzykiEncyklopedia sztuk pięknych

10 komentarzy do “Akcentuacja”

  1. I have observed that over the course of building a relationship with real estate proprietors, you’ll be able to come to understand that, in every real estate transaction, a percentage is paid. In the end, FSBO sellers do not “save” the payment. Rather, they struggle to earn the commission by means of doing a great agent’s job. In doing so, they devote their money in addition to time to accomplish, as best they will, the jobs of an agent. Those assignments include revealing the home via marketing, presenting the home to prospective buyers, making a sense of buyer desperation in order to make prompt an offer, scheduling home inspections, handling qualification checks with the lender, supervising repairs, and facilitating the closing.

    Odpowiedz
  2. These days of austerity along with relative anxiousness about incurring debt, many individuals balk up against the idea of having a credit card to make purchase of merchandise or pay for a trip, preferring, instead to rely on this tried and trusted method of making repayment – cash. However, if you possess cash there to make the purchase in full, then, paradoxically, that’s the best time for you to use the credit card for several motives.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz