Akcent wewnętrzny

Akcent wewnętrzny

Akcent wewnętrzny, także akcent wewnątrzwyrazowy – akcent (akcent wyrazowy), który występuje wewnątrz wyrazu lub zestroju akcentowego (śródgłos). Nie pada więc ani na pierwszą sylabę (nagłos, jak w akcencie inicjalnym), ani na ostatnią sylabę (wygłos, jak w akcencie oksytonicznym). Obejmuje natomiast wyrazy akcentowane paroksytonicznie (akcent paroksytoniczny) i proparoksytonicznie (akcent proparoksytoniczny).


Przykłady akcentu wewnętrznego

Przykłady akcentu wewnętrznego w słowach języka polskiego: zielony, samogłoska. Przykłady w zestrojach akcentowych języka polskiego: na koniu, pomylił się.


Dodaj komentarz