Akcent językowy

Akcent językowyakcent zgodny z systemem akcentowym danego języka, występujący w każdym wypowiedzeniu – a więc tak akcent zdaniowy, jak i akcent wyrazowy. W zasadzie synonim językoznawczego pojęcia “akcent”, przy czym jednak termin ten, w odróżnieniu od ogólnych określeń  “akcent”, “system akcentowy języka”, “akcentuacja”, “akcent wyrazowy” i “akcent zdaniowy”, stosowany jest głównie w odniesieniu do zagadnień poprawności językowej,  nie w odniesieniu do zagadnień ogólnogramatycznych. Określać może też akcent każdego wypowiedzenia (wyrazu, grupy wyrazów, zdania) – tak akcent zdaniowy, jak i swobodnie rozumiany akcent wyrazowy. Jest to wtedy określenie dość swobodne, słabo zdefiniowane.


Akcent językowy rozumiany jako element prozodyczny może podlegać specjalnemu uporządkowaniu metrycznemu w mowie wiązanej (akcent metryczny, akcent rytmiczny).

Bliskim odpowiednikiem tego pojęcia jest termin akcentuacja, czyli ogólnie rozumiany, właściwy danemu językowi system akcentowy (system akcentuacyjny). Termin “akcentuacja” odnosi się jednak w większym stopniu do akcentu wyrazowego, niż do pozostałych rodzajów akcentu.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz