Akcent emocjonalny

Akcent emocjonalny, także akcent emfatyczny – rodzaj akcentu zdaniowego. Akcent zdaniowy uwydatniający wartość uczuciową określonego elementu językowego (w wyrazie, w wypowiedzeniu lub w całej wypowiedzi).


Akcent emocjonalny, akcent logiczny i akcent retoryczny

Pojęcie “akcentu emocjonalnego” odnosi się to motywacji semantycznej akcentu zdaniowego. Ze względu na motywację semantyczną wyróżnia się dwa typy akcentu zdaniowego: prócz akcentu emocjonalnego także akcent logiczny. Akcent logiczny podkreśla obiektywny sens, znaczenie określonej części wypowiedzi – nie jej nacechowanie emocjonalne i uczuciowe.

Termin “akcent emocjonalny” to także synonim terminu “akcent retoryczny”. Akcent retoryczny to jednak słowo o bardziej wąskim znaczeniu, odnosi się przeważnie do wzmacniania siły uczuciowej określonych elementów językowych na gruncie retoryki, wymowy, oratorstwa, rzadziej do nacechowania emocjonalnego wypowiedzeń w sensie bardziej ogólnym.

Etymologia

Etymologia: z łacińskiego accentus – “przycisk”, “ton”, “akcent” oraz francuskiego czasownika émouvoir (słowa “emocje”, “emocjonalny” nie mają pochodzenia łacińskiego, emotio to rodzaj pseudolatynizmu – aczkolwiek łacińskie emoveo to czasownik spokrewniony z francuskim émouvoir). “Emfatyczny”, “emfaza”- z greckiego ἔμφασις, emphasis – “znaczenie”, “wrażenie zewnętrzne”.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia retoryki

Dodaj komentarz