Agoranomowie

Agoranomowie – w wielu polis starożytnej Grecji urzędnicy zajmujący się sprawami handlu, a zwłaszcza organizacją targowisk, znani szczególnie z historii Aten. Pod ich nadzorem pozostawała organizacja targowiska (agora), sprawy miar i wag oraz nadzór nad cenami produktów. W Atenach wybierano co roku dziesięciu takich urzędników: pięciu dla samego miasta Ateny i osobno pięciu dla Pireusu.


Termin grecki, ἀγορανόμος (agoranomos), w licznie mnogiej ἀγορανόμοι (agoranomoj), stanowi złożenie słów ἀγορά (agora – rynek, targowisko, plac miejski) i νόμος (nomos – prawo, zwyczaj).

Zobacz też: agonoteci, urzędnicy zajmujący się organizacją agonów (igrzysk).


Tagi
Encyklopedia ekonomiiEncyklopedia historycznaEncyklopedia kultury antycznejEncyklopedia politologii

Dodaj komentarz