Agonoteci

Agonoteci (ἀγωνοθέται, agonothetaj, transkrybowane też agonothetai) – w starożytnej Grecji urzędnicy regulujący przebieg igrzysk (agon sportowy, zawody sportowe).


Agonoteci, sędziowie agonów sportowych i teatralnych

Był to zaszczytny i wysoki urząd. Zajmowali się samą organizacją zawodów, organizacją funduszów, sędziowaniem i rozdawaniem nagród. Często byli także sponsorami – lub sponsorkami, gdyż nie brakowało wśród nich kobiet. Odpowiedzialni więc byli nie tylko za przebieg zawodów, ale też, przynajmniej w jakiejś części, za ich stronę finansową.

Mogli działać z inicjatywy prywatnej, ale najczęściej delegowało ich państwo (w zależności od zwyczajów związanych z konkretnymi igrzyskami). Rekrutowali się głównie z urzędników, byłych urzędników i najbogatszych obywateli danej polis. Większość z nich wybierana była doraźnie, na czas jednych igrzysk. Niekiedy jednak agonoteta sprawował swój urząd dożywotnio. W niektórych miastach przysługiwały im specjalne przywileje. Tak np. w Argos nosić mogli złote ozdoby i purpurowe szaty.

Tak samo nazywali się także sędziowie innych zawodów, zwłaszcza organizowanego w Atenach w czasie Dionizjów agonu teatralnego, którzy wybierali najlepszą z wystawianych tragedii.

Znaczenie w języku greckim

Słowo ἀγωνοθέτης, agonothetes – “agonoteta” – oznaczało w ogólnym języku greckim jurora, sędziego zawodów, prowadzącego igrzyska, a następnie także ogólnie sędziego (tak u Ksenofonta). Porównaj także główny artykuł Agon.

Porównaj: agoranomowie, urzędnicy zajmujący się organizacją targowiska (agora).


Tagi
Encyklopedia kultury antycznejEncyklopedia literaturyEncyklopedia teatruLeksykon sportowy

Dodaj komentarz