Agencja sieciowa

Agencja sieciowa

Agencja sieciowasieciowa agencja reklamowa – międzynarodowa agencja reklamowa; agencja reklamowa prowadząca działalność na skalę międzynarodową, złożona z krajowych agencji reklamowych stanowiących jej oddziały lub przedsiębiorstwa afiliowane. Zobacz też: reklama.


Poszczególne filie całej agencji łączą marka, strategia, standardy usług, standardy korporacyjne oraz logotyp. Agencje takie stanowią zazwyczaj duże przedsiębiorstwa, korporacje dysponujące znacznym kapitałem, często dostarczające usług reklamowych innym przedsiębiorstwom międzynarodowym, w tym wielkim koncernom. Jako pojęcia przeciwnego używa się czasem terminu “agencja indywidualna”, “indywidualna agencja reklamowa”, który oznacza agencje reklamowe działające tylko lokalnie.

Poszczególne oddziały agencji sieciowej pracują dla rynków lokalnych, tak krajowych, jak i regionalnych. Współpracują jednak przy opracowywaniu i realizacji wspólnej dla całej agencji strategii reklamowej, w ramach której realizują zlecenia reklamowe.

Do zalet usług agencji typu sieciowego należy profesjonalizacja usług, które świadczone są często w oparciu o wyższe standardy, niż w agencjach lokalnych; kompleksowość usług; łatwy dla reklamodawców dostęp do zagranicznych rynków reklamy; zwiększenie prestiżu przedsiębiorstwa korzystającego z usług agencji o charakterze międzynarodowym. Do wad ich usług należą natomiast wyższe koszty reklamy oraz panująca w nich sztywność rygorów korporacyjnych oraz standardów tworzenia i emisji reklam.

Agencja sieciowa złożona z oddziałów i złożona z agencji afiliowanych

Agencja sieciowa może składać się z oddziałów lokalnych założonych jako jej oddziały (obejmować mogą one swoją działalnością jeden kraj lub kilka) lub z agencji lokalnych afiliowanych przy niej, ale stanowiącej przy tym podmioty niezależne. W tym drugim przypadku podmioty afiliowane osiągają korzyści w postaci dostępu do rynku międzynarodowych zleceń reklamowych.

Pełnoserwisowa agencja reklamowa i megaagencja

Agencje sieciowe stanowią zazwyczaj pełnoserwisowe agencje reklamowe (określane też jako “agencje reklamowe full service“). Termin ten oznacza takie agencje reklamowe, które nie tylko tworzą i produkują reklamy, ale prowadzą szerszą działalność, która obejmuje także public relations, promocję sprzedaży oraz badania. Podobny charakter ma także szersze określenie “megaagencja”, oznaczające międzynarodowy holding informacyjny, który prócz agencji reklamowych skupia także domy mediowe, ośrodki badania rynku oraz agencje public relations.


Dodaj komentarz