Agencja reklamowa

Agencja reklamowa

Agencja reklamowa – wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją działań marketingowych, w tym zwłaszcza planowaniem, przygotowaniem i realizacją kampanii reklamowych (por. reklama). Kampanie reklamowe realizowane są na zlecenie producentów, sprzedawców i dystrybutorów określonych dóbr i usług. W języku angielskim: advertising agency, także creative agency.


Zobacz też: agencja artystyczna, agencja public relations, agencja informacyjna, agencja prasowa.

Na współczesnym rynku reklamowym istnieje wiele typów agencji, różniących się zakresem działania. Międzynarodowe konglomeraty reklamowe określa się terminem agencja sieciowa. Średnie agencje reklamowe obejmują swoim działaniem rynki regionalne i krajowe – w warunkach polskich przeciętne zatrudnienie w nich to około 15 osób. Istnieje także wiele agencji małych, obejmujących rynki lokalne, bez sformalizowanej struktury (niekiedy prowadzone przez pojedynczych agentów). Pod względem specjalizacji wykonywanych prac agencje reklamowe dzielą się na agencje specjalistyczne i agencje pełnoserwisowe (agencja pełnoserwisowa, czyli agencja full service, oferuje kompleksową obsługę kampanii, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów reklam).

Historia agencji reklamowych rozpoczyna się w wielkiej Brytanii – pierwszą założył w 1786 roku w Londynie William Taylor, kolejną w 1800 roku James White. Szybki rozwój agencji reklamowych nastąpił jednak dopiero w drugiej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Najstarszą amerykańską agencję reklamową założył w 1850 roku w Filadelfii Volney B. Palmer. Pierwsze agencje reklamowe działały jednak nie na zlecenie reklamodawców, ale na zlecenie gazet, zajmując się głównie sprzedażą powierzchni reklamowej w prasie.

Główne obszary działań agencji reklamowych

Działalność agencji reklamowej obejmuje dwie główne grupy działań, kompleksowe projektowanie kampanii reklamowych oraz reprezentowanie klienta w mediach (zwłaszcza płatnych, w odróżnieniu od agencji PR). Niektóre agencje reklamowe zajmują się także badaniami rynku i opinii publicznej.

Prowadzenie kampanii reklamowych obejmuje np. projektowanie (treściowe, językowe, graficzne) reklam i zamieszczanie ich. Reklamy zamieszczane mogą być w mediach, takich jak Internet, radio, prasa i telewizja. Inną ważną grupą reklam są reklamy zewnętrzne, takie jak billboardy. Kolejna grupa reklam to druki ulotne – ulotki, afisze, prospekty reklamowe itp. Formami reklamy są także próbki produktów oraz stoiska wystawowe. Mniej bezpośrednie formy promowania produktów to np. promocja bezpośrednia (w tym tzw. marketing szeptany).

Działalność związana z reprezentowaniem klienta w mediach jest drugim, mniej typowym obszarem działań agencji reklamowych. Podobnie jak badania marketingowe, działania takie wykonują także inne rodzaje przedsiębiorstw. Obejmują one głównie pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na materiały reklamowe – w internecie, w prasie i innych materiałach drukowanych w telewizji i w radio.

Badania marketingowe prowadzone przez niektóre agencje reklamowe to głównie badania potencjału rynkowego produktów i marek, badania zwyczajów konsumentów oraz badania opinii publicznej, wraz z analizami statystycznymi. Służą one zwiększeniu sprzedaży istniejących produktów oraz ułatwieniu wprowadzania na rynek nowych produktów.

Większość agencji reklamowych pracuje w systemie prowizyjnym, to jest pobiera około 12-15 % prowizji od zlecenia reklamowego. Duża agencja reklamowa, która buduje szeroko zakrojone strategie marketingowe w wielu mediach (w tym telewizji, radiu i prasie) to dom mediowy. Niewielka agencja, zajmująca się głównie projektowaniem graficznym reklam, to “pracownia reklamowa”.


Dodaj komentarz