Agencja public relations

Agencja public relations, także agencja PR – przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w budowaniu korzystnego wizerunku publicznego określonej osoby działającej na forum publicznym lub określonej organizacji (w tym partii politycznej, firmy, fundacji czy stowarzyszenia).


Zobacz też: agencja artystyczna, agencja reklamowa, agencja informacyjna, agencja prasowa.

Wielu klientów nie rozumie dokładnie, czym zajmuje się agencja public relations – działalność agencji PR mylona jest często w opinii publicznej z działalnością agencji reklamowych, ale do zwykłych zadań agencji PR nie należy np. publikowanie i tworzenie materiałów reklamowych, tworzenie sloganów czy pisanie artykułów sponsorowanych. Zadaniem agencji PR jest całościowa obsługa procesów komunikacyjnych związanych z osobami i instytucjami, kreowanie ich wizerunku. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że agencja reklamowa, realizując podobne cele, obsługuje płatne środki przekazu, agencja public relations koncentruje się natomiast na bezpłatnych środkach komunikacji.

Do zadań agencji PR należą przede wszystkim: 1) analiza i interpretacja opinii publicznej – wykrywanie czynników, które mogą wpływać obecnie i w przyszłości na wizerunek klienta. 2) doradztwo w zakresie czynników i działań, które mogą mieć wpływ na wizerunek klienta w opinii publicznej. 3) Stała ewaluacja i badanie czynników o charakterze komunikacyjnym, które mogą wpłynąć na spełnienie celów, które stawia przed sobą klient. 4) Planowanie i implementacja wszelkich działań klienta zmierzających do poprawy jego wizerunku w opinii publicznej.

Do bezpośrednich taktyk, których używają agencje PR w celu realizacji tych zadań należą np.: 1) Utrzymywanie w imieniu klientów kontaktu z mediami, środkami masowego przekazu. 2) Pisanie i rozpowszechnianie komunikatów prasowych oraz mniej formalnych materiałów prasowych. 3) Realizacja badań marketingowych oraz audytów. 3) Pisanie przemówień, doradztwo w zakresie wystąpień publicznych. 4) Organizacja wydarzeń publicznych (eventów) mających na celu poprawę wizerunku klienta. 5) Działania na rzecz rozbudowy sieci kontaktów biznesowych i osobistych klienta, w tym np. uczestnictwo w wydarzeniach publicznych. 6) Copywriting, działania na rzecz szerszej obecności klienta w internecie (np. poprzez prowadzenie blogów) – tak na stronach internetowych należących do klienta, jak i na zewnętrznych stronach internetowych. 7) Promocja klienta w mediach społecznościowych (social media – Facebook, Twitter itp.) oraz reagowanie na negatywne opinie o kliencie w mediach społecznościowych. 8) Monitorowanie i analiza materiałów ukazujących się w mediach.

Na rynku polskim działa obecnie kilkaset firm stanowiących agencje PR. Organizacją branżową zrzeszającą polskie agencje public relations jest Związek Firm Public Relations (ZPFR).


1 komentarz do “Agencja public relations”

Dodaj komentarz