Agencja public relations

Agencja public relations

Agencja public relations, także agencja PR – przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w budowaniu korzystnego wizerunku publicznego określonej osoby działającej na forum publicznym lub określonej organizacji (w tym partii politycznej, firmy, fundacji czy stowarzyszenia).


Zobacz też: agencja artystyczna, agencja reklamowa i reklama, agencja informacyjna, agencja prasowa.

Agencja public relations – zadania i zasady działalności

Działalność agencji PR mylona jest często w opinii publicznej z działalnością agencji reklamowych, ale do zwykłych zadań agencji PR nie należy np. publikowanie i tworzenie materiałów reklamowych, tworzenie sloganów czy pisanie artykułów sponsorowanych. Zadaniem agencji PR jest całościowa obsługa procesów komunikacyjnych związanych z osobami i instytucjami, kreowanie ich wizerunku. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że agencja reklamowa, realizując podobne cele, obsługuje płatne środki przekazu, agencja public relations koncentruje się natomiast na bezpłatnych środkach komunikacji. Agencja PR współpracuje także tak z kontrahentami, jak i z mass mediami, w których pojawiają się reklamy, biorąc udział w planowaniu kampanii reklamowych. Czynią to jednak z punktu widzenia kształtowania wizerunku firmy lub innej organizacji w mediach.

Do zadań agencji PR należą przede wszystkim: 1) analiza i interpretacja opinii publicznej – wykrywanie czynników, które mogą wpływać obecnie i w przyszłości na wizerunek klienta. 2) doradztwo w zakresie czynników i działań, które mogą mieć wpływ na wizerunek klienta w opinii publicznej. 3) Stała ewaluacja i badanie czynników o charakterze komunikacyjnym, które mogą wpłynąć na spełnienie celów, które stawia przed sobą klient. 4) Planowanie i implementacja wszelkich działań klienta zmierzających do poprawy jego wizerunku w opinii publicznej.

Do bezpośrednich taktyk, których używają agencje PR w celu realizacji tych zadań należą np.: 1) Utrzymywanie w imieniu klientów kontaktu z mediami, środkami masowego przekazu. 2) Pisanie i rozpowszechnianie komunikatów prasowych oraz mniej formalnych materiałów prasowych. 3) Realizacja badań marketingowych oraz audytów. 3) Pisanie przemówień, doradztwo w zakresie wystąpień publicznych. 4) Organizacja wydarzeń publicznych (eventów) mających na celu poprawę wizerunku klienta. 5) Działania na rzecz rozbudowy sieci kontaktów biznesowych i osobistych klienta, w tym np. uczestnictwo w wydarzeniach publicznych. 6) Copywriting, działania na rzecz szerszej obecności klienta w internecie (np. poprzez prowadzenie blogów) – tak na stronach internetowych należących do klienta, jak i na zewnętrznych stronach internetowych. 7) Promocja klienta w mediach społecznościowych (social media – Facebook, Twitter itp.) oraz reagowanie na negatywne opinie o kliencie w mediach społecznościowych. 8) Monitorowanie i analiza materiałów ukazujących się w mediach.

Na rynku polskim działa obecnie kilkaset firm stanowiących agencje PR. Organizacją branżową zrzeszającą polskie agencje public relations jest Związek Firm Public Relations (ZPFR).


Dodaj komentarz