Afganistanizm

Afganistanizm (w języku angielskim afghanistanism) – termin odnoszący się do mediów masowych, określenie ironiczne, żartobliwe. Nazywa się tak powstrzymanie się dziennikarzy przed komentowaniem problemów bliskich odbiorcom – przy jednoczesnym komentowaniu tych samych tematów, ale w odniesieniu do miejsc odległych i nieznanych. Afganistanizmem może być np. brak relacji prasowej o zanieczyszczaniu środowiska naturalnego przez lokalne fabryki przy jednoczesnym pisaniu o tym samym problemie za granicą.


Afganistanizm – pochodzenie i kontekst terminu w terminologii mediów

Określenia tego użył po raz pierwszy w 1948 roku J. Lloyd Jones, redaktor gazety The Tulsa Tribune. Jest to jednak jedynie pierwsze znane świadectwo pisane, istnieją przesłanki by sądzić, że słowo afghanistanism stanowiło amerykański kolokwializm już w XIX wieku. Sam Afganistan jest tu oczywiście symbolem odległego miejsca.

Terminu używa się żartobliwie i ironicznie. Najszerszej znany jest on Stanach Zjednoczonych, wpisując się w stale w amerykańską kulturę dziennikarską. “Afganistanizmy” to różnego rodzaju zabiegi dziennikarzy i innych komentatorów zmierzające do tego, by nie napisać niczego kontrowersyjnego, nie urazić opinii publicznej, a zwłaszcza nie odstraszyć potencjalnych reklamodawców (por. reklama).


Tagi
Encyklopedia literaturyEncyklopedia retoryki

Dodaj komentarz