Afganiec

Afganiec – rodzaj wiatru regionalnego. Gorący i suchy wiatr pustynny o kierunku południowo-zachodnim.


Afganiec (kara-buran) – wiatr regionalny

Wiatr ten występuje w Azji Środkowej, głównie na terenie Tadżykistanu i Afganistanu, wiejąc z obszaru dorzecza Amu-Darii. Silny i długotrwały (występować może od maja aż do września, może osiągać prędkość 25 metrów na sekundę ), często towarzyszą mu burze piaskowe. Wyraz pochodzenia rosyjskiego, w Afganistanie wiatr ten znany jest pod wieloma nazwami w różnych językach lokalnych, np. kara-buran.

“Afgańcy”

Słowo to (Afgańcy) jest także potocznym, często pejoratywnym określeniem mieszkańca Afganistanu. Należy je traktować jako błąd językowy, zniekształcenie poprawnego słowa Afgańczyk, prawdopodobnie pod wpływem języka rosyjskiego (rusycyzm). Niekiedy określa się tak również żołnierzy radzieckich zdemobilizowanych po wojnie w Afganistanie.

Porównaj: afgan – rodzaj kobierca; afganistanizm – ironiczne określenie odnoszące się do mediów.


Tagi
Wielka encyklopedia geograficzna świata

Dodaj komentarz