Aequidicum

Aequidicum – gatunek literacki, zaliczany do poezji kunsztownej, obecny w literaturze łacińskiej, starożytnej i humanistycznej. Utwór literacki, w którym wszystkie wyrazy zaczynają się od tej samej litery. Stanowi właściwie formę tautogramu, czyli każdego tekstu, w którym wszystkie słowa zaczynają się od tej samej litery.


Etymologia: wyraz pochodzi z języka łacińskiego, od przymiotnika aequs – “równy” i czasownika dicodicere – “mówić”.  Łącznie znaczy więc “jednakowo brzmiący”.

Poetyki starożytne i humanistyczne zaliczały ten gatunek do poezji kunsztownej. W literaturze współczesnej pojawia się głównie jako forma żartu literackiego. Zbliżony charakter mają, obok wymienionego tautogramu, pojęcia takie jak aliteracja (powtórzenie na początku wyrazów jednakowych głosek lub zespołów głosek) i homoiarkton (upodobnienie brzmieniowe sąsiadujących ze sobą słów).


Tagi
Encyklopedia kultury antycznejEncyklopedia literaturyLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz