Adret

Adret

Adret, także stok dosłoneczny – stok (powierzchnia terenu nachylona w stosunku do powierzchni poziomej) góry lub wzgórza wystawiony na oddziaływanie promieni słonecznych. W przypadku półkuli północnej stok dosłoneczny to stok południowy, w przypadku półkuli południowej stok dosłoneczny to stok północny. Ekspozycja na promienie słoneczne to insolacja (nasłonecznienie).

Termin geograficzny o przeciwstawnym znaczeniu to stok odsłoneczny (ubac). Terminy “adret” i “ubac” pochodzą z języka francuskiego (od starofrancuskiego wyrazu adrecht, “prawostronny”).

Ze względu na podwyższoną na skutek insolacji temperaturę stoki dosłoneczne sprzyjają osadnictwu, szczególnie w warunkach górskich. Wyższa temperatura sprzyja uprawom, charakterystyczna jest np. uprawa winorośli na nasłonecznionych stokach wzgórz. Na stokach dosłonecznych obserwuje się krótsze zaleganie śniegu oraz podwyższenie górnej granicy lasu (w warunkach polskich o około 200 metrów).