Adres e-mail

Adres e-mail

Adres e-mail (mniej starannie zapisywane w formie adres email, potocznie adres mailowy lub adres mejlowy), także adres poczty elektronicznej lub adres skrzynki pocztowej – ciąg znaków, który określa w sposób jednoznaczny adres elektronicznej skrzynki pocztowej określonego użytkownika. Umożliwia wysyłanie wiadomości (głownie tekstowych, ale także plików graficznych i różnego rodzaju załączników) poprzez sieci komputerowe, przede wszystkim sieć Internet.


Zobacz też: adres w znaczeniu ogólnym i adres internetowy.

Składa się z dwóch części – pierwsza to nazwa konta pocztowego (nazwa użytkownika), druga to nazwa domeny, w której utrzymywane jest to konto. W języku angielskim: email address, także mailbox address.

Oba główne elementy adresu e-mail (obie nazwy) rozdzielone są znakiem @. Znak ten odczytuje się w języku angielskim jako at (“przy”, “na”). W języku angielskim nosi on nazwę at sign, commercial at lub at symbol. W Polsce weszła dla niego w użycie nazwa “małpa”.

Elementy adresu emailowego występują w porządku sekwencyjnym, wstępującym.  Przykładowy adres e-mail wygląda więc następująco:

listy@prezydent.pl

Każdy adres e-mail ma charakter unikatowy – nie mogą istnieć dwa identyczne adresy. Dwa różne adresy mogą jednak prowadzić do tej samej skrzynki. Dwa adresy prowadzące do tej samej skrzynki określa się jako aliasy pocztowe.

Adres poczty elektronicznej może zawierać maksymalnie 255 znaków. Jego pełną specyfikację opisują standardy RFC 5322 i RFC 5321.


1 komentarz do “Adres e-mail”

Dodaj komentarz