Adoksografia

Adoksografia – gatunek literacki, obecny przede wszystkim w literaturze starożytnej Grecji. Wywodzi się z działalności sofistów, popularny był zwłaszcza w literaturze greckiej okresu cesarstwa rzymskiego. Obejmuje tak mowy, jak i traktaty, czasem też utwory poetyckie. Istotą gatunku jest to, że tematy trywialne (np. łysina, głupota, mucha, gorączka) przedstawione są w reprezentujących go utworach tak, jak gdyby były istotne, a co więcej co więcej czyni się to w sposób wyrafinowany, zaskakujący i przewrotny.


Zbliżone gatunki literackie o poważnym charakterze to panegiryk i enkomion. Zobacz też: adynata.

Adoksografia w literaturze starożytnej i renesansowej

Utwory tego rodzaju są przykładem erudycyjnego popisu (co typowe jest dla drugiej sofistyki, a w pewnej mierze także dla humanizmu renesansowego), zabawą literacką mającą na celu zadziwienie i rozśmieszenie czytelnika, rodzajem żartu literackiego. Szczególnym powodzeniem utwory tego rodzaju cieszyły się wśród reprezentantów drugiej sofistyki (okres cesarstwa rzymskiego). Autorem najbardziej znanej adoksografii jest Synezjusz z Cyreny (IV wiek n.e.) – jest to dziełko Pochwała łysiny. Inspirowany Pochwałą włosów Diona Złotoustego utwór Synezjusza stanowi popis tak sztuki retorycznej, jak i humoru. Adoksografie pisali także np. Lukian z Samosaty (Pochwała muchy) i Favorinus. Szczególnie często opisywano niewielkie zwierzęta, wady moralne, choroby oraz osoby okryte niesławą (np. pochwała Heleny Trojańskiej ateńskiego mówcy Izokratesa). Często przyjmowaną konwencją była apostrofa, bezpośredni zwrot do chwalonego (trywialnego) przedmiotu o pełnym patosu charakterze.

W literaturze nowożytnej mówi się raczej o humanistycznych naśladownictwach tego gatunku. Szczególnie znanym przykładem nowożytnej adoksografii jest Pochwała głupoty Erazma z Rotterdamu. Dzieło to jest zresztą przewrotnym przykładem, gdyż głupota jest w nim chwalona przynajmniej w jakimś stopniu na poważnie – w dziele Erazma pozornie błahy temat to w rzeczywistości ważne treści filozoficzne i moralne. Utwory takie tworzyli także Joseph Justus Scaliger (pochwała gęsi), Daniel Hensius (pochwała osła, pochwała wszy) i Justus Lipsius (pochwała słonia).

Adoksografie w literaturze staropolskiej

Gatunek był szeroko obecny także w literaturze staropolskiej. Adoksografie staropolskie stanowiły przeważnie wiersze okolicznościowe o charakterze humorystycznym – często anonimowe. Przykładem z literatury renesansowej może być żartobliwy poemat Broda Jana Kochanowskiego. Poematy adoksograficzne o dużym znaczeniu literackim tworzył zwłaszcza Daniel Naborowski (np. Kur na krzcinach…, Róża przypisana po kolędzie…) – stanowiły one przejaw barokowego konceptyzmu.

Podobnie jak adoksografie starożytne, polskie adoksografie barokowe nawiązują do konwencji retorycznych i literackich stosowanych w panegiryku – można je wręcz uznać za parodię tego popularnego w literaturze barokowej gatunku. Popularna była też pochwała osób zmarłych o złym charakterze moralnym, zbliżona do epitafium – “nagrobki grzeszników”. Bardziej złożonym interpretacyjnie przykładem jest oświeceniowa Oda do wąsów Franciszka Dionizego Kniaźnina, która ma wprawdzie charakter żartobliwej apostrofy, wyraża jednak szczery sentyment do staropolskiej obyczajowości.


Tagi
Encyklopedia kultury antycznejEncyklopedia literaturyEncyklopedia retoryki

Dodaj komentarz