Adnotacja zawartościowa

Adnotacja zawartościowa, także adnotacja treściowa zawartościowa – rodzaj adnotacji, taka adnotacja, która w pełni lub częściowo odwzorowuje spis treści danego dokumentu.


Adnotacja zawartościowa – forma i stosowanie

W adnotacji zawartościowej wylicza się więc utwory lub części składowe (tj. nagłówki części składowych), z których składa się ten dokument. Podobnie jak adnotacja wyjaśniająca, stanowi rodzaj ona adnotacji treściowej (zobacz: adnotacja treściowa), która, w odróżnieniu od adnotacji księgoznawczych (zobacz: adnotacja księgoznawcza) odnoszą się do zawartości treściowej, nie do formy dokumentu.

Adnotacje zawartościowe szczególnie często stosowane są w przypadku dokumentów o bardzo rozbudowanej strukturze oraz w przypadku prac zbiorowych.

Wykaz utworów i nagłówków części składowych w adnotacji zawartościowej może być pełen lub nie, w zależności od zakresu bibliografii (przyjęty zakres i zasięg bibliografii).


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz