Adnotacja zalecająca

Adnotacja zalecająca – rodzaj adnotacji; adnotacja, która łączy w sobie cechy adnotacji treściowej i adnotacji księgoznawczej (zobacz: adnotacja księgoznawczaadnotacja treściowa), odnosi się więc i do treści, i do formy dokumentu. Wykazuje jednak także cechy swoiste, zawiera bowiem także element oceny, zwracający uwagę czytelnika na wartość publikacji. Informuje o poziomie opracowania tematu oraz wskazuje na właściwego użytkownika dokumentu. Przeznaczona jest przede wszystkim dla bibliografii zalecających.


Nazwa wywodzi się stąd, że adnotacje tego rodzaju zawierają elementy zachęty do przeczytania dokumentu poprzez uzasadnienie jego wartości: zawierają treści ułatwiające jego lekturę, interpretację i ocenę jego wartości, a także wskazują na właściwe przeznaczenie czytelnicze dokumentu (właściwego adresata dokumentu).

Adnotacja zalecająca towarzysząca utworom beletrystycznym i literaturze narracyjnej w ogólności (zwłaszcza popularnej) nie ujawnia ich fabuły. Mogłoby to zniechęcić czytelnika do zapoznania się z utworem. Formułuje natomiast zasadnicze problemy poruszone w utworze.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz