Adnotacja wyjaśniająca

Adnotacja wyjaśniająca, także: adnotacja treściowa wyjaśniająca – rodzaj adnotacji; adnotacja, która stanowi sprecyzowanie informacji zawartych w tytule dokumentu lub ich uzupełnienie, a przede wszystkim objaśnienie niejasnego, nieprecyzyjnego i metaforycznego tytułu. Adnotacje wyjaśniające obecne są np. w katalogach bibliotecznych – stosuje się je w nich w celu uzupełnienia lub precyzacji tytułów katalogowanych książek.


Adnotacje wyjaśniające i adnotacje i adnotacje zawartościowe (zobacz: adnotacja zawartościowa) określa się łącznie jako adnotacje treściowe, odnoszą się one bowiem (w odróżnieniu od adnotacji księgoznawczych) do treści, nie do formy dokumentów.

Adnotacja wyjaśniająca: Przykłady

Tytuły dokumentów bywają nieprecyzyjne, a często nawet metaforyczne. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych podaje następujący przykład adnotacji wyjaśniającej:

Kamiński W.: Uroda osobowości. “Argumenty 1976” nr 3 s. 12-21. Podsumowanie ankiety o wychowawczej wartości wzorów osobowych, przeprowadzonej wśród studentów.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

1 komentarz do “Adnotacja wyjaśniająca”

Dodaj komentarz