Adnotacja treściowa

Adnotacja treściowa – rodzaj adnotacji (zobacz: adnotacja), termin, którym określa się łącznie adnotacje wyjaśniające i adnotacje zawartościowe (zobacz: adnotacja zawartościowa, adnotacja wyjaśniająca), odnoszące się nie do cech formalnych, ale do treści dokumentów (zawartości, zawartości treściowej dokumentów).


Adnotacje treściowe przeciwstawia się łącznie adnotacjom księgoznawczym (zobacz: adnotacja księgoznawcza), opisującym cechy formalne dokumentów. Cechy adnotacji księgoznawczych i adnotacji treściowych łączy w sobie natomiast adnotacja zalecająca.

Adnotacja wyjaśniająca objaśnia niejasny lub metaforyczny tytuł dokumentu, natomiast adnotacja zawartościowa odwzorowuje spis treści dokumentu.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz