Adnominatio

Adnominatio

Adnominatio, także annominatio – w retoryce: synonim dwóch różnych pojęć – “paronomazja” i “polyptoton”. Prócz pisowni “adnominatio” i “annonimatio” spotyka się także pisownię “agnominatio”. Zwłaszcza jako pojęcie bliskie do paronomazji w języku polskim można spotkać też określenia adnominacjaannominacja (w takiej formie np. w słowniku Sierotwińskiego). Rozumie się przez to zestawienie wyrazów o podobnym brzmieniu, ale różnych znaczeniach.


Znaczenie semantyczne

Poza występowaniem jako alternatywne określenia paronomazji i polyptotonu, termin ten ma jednak niekiedy także znaczenie samodzielne, o charakterze raczej semantycznym niż retorycznym, raczej rzadkie. Określa się tak przypisanie do nazwy własnej jej znaczenia dosłownego, względnie homonimicznego.

Definicja słownikowa

Etymologia: z języka łacińskiego (genetivus adnominationis), od przyimka ad i rzeczownika nomennominis – “imię”, “nazwa”. Dosłownie słowo to oznacza więc “dołączenie/przypisanie do nazwy”.

Zobacz też: artykuł Adnominalny (podobnie utworzony wyraz w terminologii gramatycznej).


Dodaj komentarz