Admonitio

Admonitio

Admonitio – w retoryce: kierowane przez mówcę do słuchaczy napomnienie o charakterze moralizatorskim. Jest rodzajem aversio, bezpośredniego zwrotu kierowanego przez mówcę do odbiorców, będącego czasowym odejściem od głównej tematyki mowy. Inne rodzaje aversio to np. adhortatio (zachęta), obiurgatio (nagana), comminatio (przestroga), exsecratio (przekleństwo), pollicitatio (złożenie obietnicy), optatio (wyrażenie pragnienia), dubitatio (ujawnienie osobistej rozterki).


Terminem tym określana jest także bardziej złożona figura retoryczna, pareneza (łacińskie paraenesis, także sapientia).

Definicja słownikowa: Upomnienie

W języku łacińskim (genetivus admonitionis) słowo to oznacza “upomnienie”, “przypomnienie”, “wezwanie”, “przedstawienie ostrzeżenia”. Pochodzi ono od czasownika admoneoadmonere – “przypominać”, “przestrzegać”, “wzywać”, “upominać”.

Terminologia prawna

Podobne do słownikowego znaczenie (“napomnienie”, czy też raczej “upomnienie”) spotyka się także w łacińskiej terminologii prawnej, np. w legislacji Karola Wielkiego (Admonitio generalis).


Dodaj komentarz