Adlerglas

Adlerglas

Adlerglas, także pod nazwą Adlerhumpen lub Reichsadlerhumpen – niemieckie wyroby szklane, przede wszystkim duże naczynia szklane służące do picia (kufle) zdobione motywem orła. Dużych rozmiarów, niekiedy posiadały pokrywy.  Dla naczyń tych charakterystyczna była dekoracja emaliowa z przedstawieniem herbu Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Był to dwugłowy orzeł (Doppeladler) z herbami elektorów Rzeszy, imionami książąt i nazwami miast. Naczynia tego typu popularne były w krajach Niemieckich zwłaszcza w połowie XVI wieku. Ich popularność wiązała się z ciekawą, dekoracyjną kolorystyką motywu herbowego oraz z przypisaną herbowi ideą narodowo-solidarnościową. Produkowano je jednak jeszcze w XVII wieku, istnieje też wiele podróbek i naśladownictw XIX-wiecznych.


W języku angielskim: Imperial Eagle beaker.

Zobacz też: berkemeyer, inny rodzaj wyrobów szklanych charakterystyczny dla sztuki dekoracyjnej Niemiec.


Dodaj komentarz