Adiunkt biblioteczny

Adiunkt biblioteczny – stanowisko w służbie bibliotecznej; stanowisko służbowe w grupie bibliotekarzy dyplomowanych. Jest to zawód regulowany, wymaga się wykształcenia wyższego (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny), dorobku naukowego lub dydaktycznego w zakresie bibliotekarstwa lub informacji naukowej, znajomości co najmniej jednego języka obcego oraz złożenia egzaminu (względnie uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z określonym w odrębnych przepisach postępowaniem kwalifikacyjnym).


Wymagany jest staż pracy obejmujący co najmniej 2 lata na stanowisku asystenta bibliotecznego lub 6 lat w służbie bibliotecznej (lub informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej, muzealnej). Porównaj: asystent biblioteczny.


Tagi
Encyklopedia ekonomii

Dodaj komentarz