Actes Sud

Actes Sud

Actes Sud – francuskie wydawnictwo założone w 1978 roku w Arles. Założycielem był pochodzący z Belgii pisarz Hubert Nyssen (1925-2011). Po przejęciu wydawnictwa Papiers znane jest przede wszystkim z publikacji dotyczących teatru. Odgrywa dużą rolę w życiu literackim Francji, zwłaszcza ze względu na publikowane przekłady literackie. Wydaje około 30 pozycji rocznie.


Wydawnictwo powstało w 1977 roku z przekształcenia L’Atelier de cartographie thématique et statistique (Actes), współzałożycielem był Jean-Philippe Gautier. Decyzja o ulokowaniu przedsiębiorstwa w 1983 roku poza Paryżem, w prowincjonalnym Arles, spotkała się ze zdziwieniem, a nawet niechęcią francuskiego rynku księgarskiego – był to jednak ruch pionierski, za którym poszło wielu innych.

W 1987 Actes Sud wykupiło wydawnictwo Papiers, specjalizujące się w edycjach teatralnych, a także otworzyło biuro w Paryżu. Od tego czasu pod kierunkiem Claire David seria Papiers wydaje wiele współczesnych tekstów teatralnych, w tym często we współpracy z teatrami wystawiającymi określone sztuki. Edukacyjną serią teatralną “Répliques” kieruje Michel Vinaver.

Od 2013 roku wydawnictwem kierowała Françoise Nyssen, córka Huberta Nyssena, która w 2017 została ministrem kultury Francji w rządzie Édouarda Philippe’a.


Dodaj komentarz