Accumulatio

Accumulatio – w terminologii retorycznej synonim terminu nagromadzenie. Nagromadzenie to środek stylistyczny i figura retoryczna stanowiące zagęszczenie na pewnym odcinku tekstu elementów analogicznych semantycznie i składniowo – ciąg różnych wyrazów, fraz lub zdań, które mają takie samo znaczenie.


Podobne znaczenie mają także inne terminy retoryki, congeries lub rzadsze frequentatio. Jako synonim terminu accumulatio spotyka się też formę nieklasyczną accumulacio.

W innych językach: angielskie accumulation; francuskie accumulation; niemieckie Akkumulation lub Anhäufung. Zobacz też: akumulacja kapitału.

Etymologia i znaczenie ogólne w łacinie klasycznej

Genetivus łacińskiego słowa przybiera postać accumulationis. Pochodzi ono od czasownika accumuloaccumulareaccumulaviaccumulatum – “skupiać”, “gromadzić”, “obdarzyć”. Nie występuje jednak w łacinie klasycznej jako “nagromadzenie” w sensie ogólnym, ale raczej w kontekście ogrodnictwa, jako nagromadzenie/usypywanie ziemi wokół korzeni roślin (u Pliniusza Starszego).


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literaturyEncyklopedia retorykiLeksykon języka łacińskiego

6 komentarzy do “Accumulatio”

  1. Я хотел бы поблагодарить автора этой статьи за его основательное исследование и глубокий анализ. Он представил информацию с обширной перспективой и помог мне увидеть рассматриваемую тему с новой стороны. Очень впечатляюще!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz