Account manager

Account manager

Account manager – pracownik działu obsługi klienta odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z klientem oraz przekazywanie jego uwag i opinii do innych działów przedsiębiorstwa. W języku angielskim termin ten znaczy dosłownie “menadżer zleceń”. Termin jest trudny do przetłumaczenia. Słowo account oznacza w języku angielskim “konto”, “rachunek”, ale także “relację z czegoś”, a przede wszystkim samo zlecenie reklamowe – tu odnosi się do zarządzania zleceniami reklamowymi. Odpowiednikiem polskim może być “opiekun klienta”.

Tak np. w agencji reklamowej pracownik taki, ze względu na szczególne znaczenie komunikacji z klientem dla pracy całej agencji, koordynuje wszystkie prace agencji związane z obsługą zlecenia reklamowego. Określenie to wystąpiło zresztą po raz pierwszy właśnie w agencjach reklamowych, z czym wiąże się zresztą opisana wyżej etymologia terminu. Dopiero później rozprzestrzeniło się także w innych branżach (zwłaszcza w tych, gdzie duże znaczenie ma stały i częsty kontakt z klientami).

Występuje także określenie KAM, akronim rozwijany do key account manager. Oznacza ono kierowników do spraw kluczowych klientów, zwłaszcza klientów korporacyjnych. Używa się także skrótowego określenia key account.