Académie Suisse

Académie Suisse

Académie Suisse, znana także pod nazwą Atelier Suisse  – pracownia malarska (“atelier“) założona w Paryżu w latach 20. XIX wieku. Uczyło się w niej malarstwa wielu przyszłych pionierów XIX-wiecznej awangardy malarskiej. Mieściła się przy ulicy Quai des des Orfèvres (Nabrzeże Złotników) na historycznej wyspie Cité, nieopodal mostu Saint-Michel. Założył ją były model Charles Suisse (nazwa nie znaczy więc oczywiście “akademia szwajcarska”). Można było w niej, za niewielką opłatą, studiować akt żywego modela. Nie stosowano żadnych form nadzoru pedagogicznego ani korekt, nie było też egzaminów – artyści uczęszczający do “akademii” dysponowali jednak niekiedy nieformalną opieką nauczycieli.


W Académie Suisse gromadzili się przede wszystkim młodzi artyści, którzy pragnęli przygotować się do studiów na paryskiej akademii sztuk pięknych, Académie des beaux-arts. Ze względu na jej charakter i niejako wbrew szumnej nazwie, odwiedzali ją także ci malarze, którym nie odpowiadały akademickie konwencje estetyczne i metody nauczania (porównaj artykuł: akademizm).

Malarze związani z Académie Suisse

Do artystów związanych z akademią należeli Eugène Delacroix, Richard Parkes Bonington, Gustave Courbet i Édouard Manet. Szczególnie często gromadzili się w niej przyszli impresjoniści, w tym Claude Monet, Camille Pissarro, Armand Guillaumin i Paul Cézanne. Monet, który studiował w Atelier Suisse w 1859 roku, właśnie tu nawiązał przyjaźń z Pissarro. Cézanne, jako prowincjusz świeżo przybyły z Aix-en-Provence, tworzący jeszcze w staroświeckim stylu romantycznym, uczył się tu w 1861 roku. Także on poznał tu Pisarro.

Zobacz też: Atelier Gleyre.


Dodaj komentarz