Abstractio formae a materia

Abstractio formae a materia

Abstractio formae a materia (nowołac. “oddzielanie formy od materii”) – w metafizyce; pol. abstrakcja składnikowa, przez co rozumie się dotyczące wyłącznie ilości oddzielanie w danym bycie formy od materii. U św. Tomasza z Akwinu pod nazwą abstractio formae a materia sensibili (w Super Boetium De Trinitate q. 5 a. 3): abstrakcja przebiega tu na dwóch poziomach: po pierwszym, abstractio universalis a particulari (wyabstrahowanie tego, co ogólne z tego, co szczegółowe), mamy do czynienia z momentem, w którym umysł skupia się wyłącznie na ilościowych aspektach przedmiotów, nie zwracając uwagi na ich fizyczną materię. Przykładem tego typu abstrakcji może być wyabstrahowanie owalności z kamienia.

Komentarze | Opinie | Forum