Absorpcja niepomyślności

Absorpcja niepomyślności

Ukrywanie niepewności

Absorpcja niepomyślności, także ukrywanie niepewności – zabieg informacyjny polegający na takim przekształceniu niepomyślnej wiadomości, by w dalszym obiegu informacyjnym straciła ona negatywny charakter.

Zobacz też: absorpcja w sensie chemicznym i ogólnojęzykowym.

Przykładem absorpcji niepomyślności: reakcja na meldunek o niepomyślnej sytuacji, która wyraża się na dwa sposoby. Do jednostki organizacyjnej, która wysłała niepomyślną wiadomość, wysyła się polecenie podjęcia pewnych działań zapobiegawczych. Kierownictwu wysyła się natomiast sprawozdanie, według którego jednostka wysyłająca niepomyślną wiadomość otrzymała odpowiednie polecenie – jednak z pominięciem treści jej niepomyślnego meldunku,

W innych językach: język angielski – uncertainty absorption; język niemiecki – Absorption der Unsicherkeit; język francuski: absorption de l’incertitude.

Bibliografia:

  • Stephen J. Kobrin, Managing Political Risk Assessment. Strategic Response to Enviromental Change, University of California Press 1982.
  • Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria – praktyka, 1972.

Komentarze | Opinie | Forum