Absolutyzm

Absolutyzm – termin używany, szczególnie w języku angielskim, (absolutism) na określenie teorii Absolutu, względnie kierunków filozoficznych, w których pojęcie Absolutu odgrywa dużą rolę (por. też idealizm absolutny, Absolutny). Odnosi się on zwłaszcza do idealistycznego kierunku filozoficznego, którego twórcą był F.H. Bradley.


Zobacz też artykuły: Absolutyzm epistemologiczny; Absolutyzm aksjologicznyAbsolutyzm (w polityce i filozofii politycznej).


Dodaj komentarz