Absolutyzm aksjologiczny

Absolutyzmabsolutyzm aksjologiczny (nowołac. absolutismus, z łac. absolutus – “bezwzględny”) – w aksjologii  ogólnej pogląd dotyczący wartości takich jak Dobro, Prawda i Piękno, przeciwstawny relatywizmowi aksjologicznemu. Według absolutyzmu aksjologicznego wartości te nie zależą od subiektywnych nastawień i poglądów jednostek, od procesów historycznych i społecznych, interesów ekonomicznych poszczególnych jednostek i grup. Stanowią natomiast autonomiczne kategorie rzeczywistości, o niezmiennym i stałym charakterze.


etyce występuje pogląd zwany absolutyzmem etycznym (także “absolutyzm moralny“), stanowiący aplikację absolutyzmu aksjologicznego do wartości moralnych. Stanowiska przyjmujące absolutyzm w odniesieniu do wartości moralnych określa się mianem etyka absolutystyczna.

Zobacz też: Absolutyzm epistemologiczny;  Absolutyzm (w polityce i filozofii politycznej); Absolutyzm (idealistyczny kierunek filozoficzny).

W innych językach: ang. absolutism; fr. absolutisme; niem. Absolutismus.


Tagi
Encyklopedia filozofii

Dodaj komentarz