Abalietas

Abalietas (średniowiecznołacińskie, z łac. ab alio – “od czegoś innego”) – w metafizyce klasycznej: zależność w istnieniu od czegoś innego, antonim terminu aseitas. Termin obecny szeroko w metafizyce średniowiecznej. Abalietas, czyli zależność bytowa od czegoś innego charakteryzuje stworzenie, natomiast brak takiej zależności, tj. właśnie aseitas – charakteryzuje Stwórcę.


W innych językach: ang. abaliety, fr. abaliété, niem. Abalietät.


Tagi
Encyklopedia filozofiiLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz