A linea

A linea – wyrażenie zaczerpnięte z języka łacińskiego, znaczące “od nowej linii”, “o nowego wiersza”. Określenie oznaczające rozpoczęcie nowego ustępu tekstu od nowego wiersza. Bliskim odpowiednikiem jest wyrażenie a capite, znaczące “od nowego akapitu”, “od nowego rozdziału”, dosłownie “od głowy” (porównaj też osobny artykuł Akapit).


Co ciekawe, francuskie słowo alinéa, choć niewątpliwie spokrewnione, odnosi się raczej do ustępu tekstu (porównaj Ustęp), jednostki znaczeniowej, niż do polskiego wiersza tekstu, czy nawet akapitu. Od całego wyrażenia pochodzi natomiast oznaczający w języku esperanto akapit wyraz alineo.

Ponadto nazwa układu pisma (obok układu blokowego). Nazwę taką ma także polskie wydawnictwo, działające od 2000 roku.

A linea: Układ pisma

Tego rodzaju układ pisma (określany jako układ z wcięciem akapitowym lub układ z wcięciem) stosuje się w Polsce obok układu blokowego i dużo rzadszego układu amerykańskiego w pismach komputerowych. Polega on na rozpoczęciu każdego nowego akapitu wcięciem o wielkości kilku znaków oraz pojedynczą interlinią. Do oddzielania akapitów stosuje się 1 lub 1,5 interlinii. Natomiast w układzie blokowym nie stosuje się wcięć.

Etymologia

Etymologia: w języku łacińskim słowo “linea” oznaczało pierwotnie “ciesielski sznur pomiarowy”, następnie “linię”, “kreskę”, “linię graniczną”, oraz przenośnie “granicę”, “cel”. Tu, występując w połączeniu z przyimkiem a, stoi w ablatywie (przypadek gramatyczny specyficzny dla łaciny), co znaczy dosłownie “od linii”.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literaturyKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

1 komentarz do “A linea”

Dodaj komentarz