A fronte

A fronte

A fronte – z łaciny “od przodu” (frons, frontis – dosłownie “czoło”, przenośnie “przód”).


Wyrażenie oznaczające ułożenie (wyrazów – np. w słownikach i indeksach) w zwyczajnym porządku alfabetycznym (porządek alfabetyczny a fronte), tj. od pierwszej do ostatniej litery alfabetu (względnie posługiwać można się także jakimiś innymi symbolami sortującymi). W odróżnieniu od odwróconego porządku alfabetycznego, nazywanego porządkiem alfabetycznym a tergo. Podobnie jak w przypadku wyrażenia a tergo, mówi się o różnego rodzaju indeksach, spisach czy też sortowaniu a fronte. W przypadku słowników, leksykonów, encyklopedii itp. indeksy takie pełnić mogą funkcje analogiczne do spisów treści.


Dodaj komentarz