A friend to all is a friend to none

A friend to all is a friend to none – przysłowie angielskie. Znaczy ono: “Przyjaciel wszystkich nie jest przyjacielem nikogo”. Przypisywane Arystotelesowi (powiedzenie o podobnej treści przypisał Arystotelesowi Diogenes Laertios w Żywotach i poglądach słynnych filozofów) i zapewne rzeczywiście bardzo dawnego pochodzenia. W języku angielskim odnotowane zostało jednak dopiero w 1623 roku w  utworze Johna Wodroephe’a Spared Houres.


Porównaj: You can’t be all things to all men, przysłowie znaczące “Nie możesz być wszystkim dla wszystkich”.

Zobacz też: album amicorum.

Bibliliografia:

  • Martin H. Manser, The Facts on File Dictionary of Proverbs, wyd. 2, Facts on File 2007.

Dodaj komentarz