À bon chat, bon rat

À bon chat, bon rat

À bon chat, bon rat – przysłowie francuskie, znaczące dosłownie “Na dobrego kota, dobry szczur”. Stanowi odpowiednik polskiego przysłowia “Trafiła kosa na kamień”, albo np. angielskiego “A Roland for an Oliver”.


Od wieków występowało ono w tytułach wielu utworów literackich. Należą do nich głównie komedie, farsy i wodewile, jak np.  À bon chat bon rat, ou Le Bailli dupé, farsa której autorem był niejaki Merey. Obszerną listę tego rodzaju – dziś już często całkowicie zapomnianych – utworów podaje Dictionnaire universel du Théâtre en France et du théatre français à l’étranger.

Podobne znaczenie ma morał bajki La Fontaine’a  Le Chat et un Vieux Rat (III.18, w przekładzie polskim Kot i szczur stary).

Zobacz też: A cat may look at a king.


Dodaj komentarz